www.scotcat.com


Your internet guide to
all things catfish


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hemibagrus nemurus   (Valenciennes, 1839)   Hemibagrus nemurus = albino

 ©  Hippocampus Bildarchiv


 

Back to Family page Back to Species page

  

©  Hippocampus Bildarchiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 updated = July 18, 2017 © ScotCat 1997-2017